บริการของเรา

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากจีน

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ทั่วประเทศจีนมาจำหน่าย ในประเทศไทยทั้งแบบปลีกและแบบส่งโดยไม่ต้องผ่านคนกลางพร้อมจัดส่งสินค้าถึงมือคุณ มีขั้นตอนในการขนส่งสินค้าดังนี้

cart
คลังสินค้าจีนรับสินค้า

เลือกซื้อสินค้าที่เว็บไซต์จีน คลังสินค้าเตรียมขนส่งมายังประเทศไทย

ship
ขนส่งจาก จีน-ไทย

คลังสินค้าขนสินค้าจากจีน ส่งมายังประเทศไทย

hand-truck
คลังสินค้าไทยรับสินค้า

สินค้ามาถึงไทย คลังสินค้าไทยจะรับสินค้าไว้เพื่อตรวจสอบและแจ้งลูกค้า

delivery-truck
ชำระเงินพร้อมจัดส่งสินค้า

เตรียมการส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้า และชำระเงินค่าส่งสินค้า

เว็บไซต์ E-Commerce ชั้นนำจากจีน

สั่งซื้อสินค้าจากจีนแบบจุใจ มีให้เลือกมากมายได้ที่ร้านค้าชั้นนำ

ขั้นตอนการขนส่งรูปแบบต่างๆ

ขั้นตอนการใช้บริการทางรถ
 1. Ninja Cargo ออกรหัสสินค้าให้กับลูกค้า
 2. ลูกค้าบอกทางร้านให้เขียนข้อมูลลงบนกล่องสินค้า      (เขียนภาษาจีนหรืออังกฤษ)
 3. สินค้าถึงโกดังจีน
 4. จัดส่งมาไทยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน
 5. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ขั้นตอนการใช้บริการทางเรือ
 1. Ninja Cargo ออกรหัสสินค้าให้กับลูกค้า
 2. ลูกค้าบอกทางร้านให้เขียนข้อมูลลงบนกล่องสินค้า  (เขียนภาษาจีนหรืออังกฤษ)
 3. สินค้าถึงโกดังจีน
 4. จัดส่งมาไทยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-14 วัน
 5. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ขั้นตอนการใช้งานบริการ
 1. ลูกค้าต้องให้รายละเอียดสินค้ากับทางบริษัท เพื่อความสะดวกในการผ่านศุลกากรหากสินค้าที่แจ้งมาไม่ตรงตามสินค้าจริง แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 2. น้ำหนักสินค้าต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อลัง หากน้ำหนักเกินจะไม่สามารถขึ้นรถตู้ได้
 3. ผู้ส่งสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ไป-กลับ ระหว่างบริษัทกับท่าเรือ

กรณีของหาย

1.ทางบริษัทหยุดขายประกันสินค้าชั่วคราว หากสินค้าสูญหาย จะชดใช้เต็มจำนวนของค่าสินค้า ( เฉพาะสินค้าที่สูญหาย )
2.สินค้าแตกง่าย ลูกค้าต้องแพ็คสินค้าเป็นอย่างดี หากสินค้าแตกทางบริษัทไม่มีการรับผิดชอบใดๆ บริษัทรับผิดชอบสินค้าที่หายเท่านั้น
3.เมื่อสินค้ามาถึงหากลูกค้ายังไม่ไปรับสินค้าภายใน 30 วัน ทางบริษัทถือว่าสินค้าตกเป็นทรัพย์สินของบริษัททันที

LOGISTIC AND CARGO ติดต่อเราตอนนี้เพื่อรับใบเสนอราคาสำหรับการจัดส่งสินค้าและการขนส่งสินค้าที่ต้องการ

Scroll to Top