บริการของเรา

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากจีน

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ทั่วประเทศจีนมาจำหน่าย ในประเทศไทยทั้งแบบปลีกและแบบส่งโดยไม่ต้องผ่านคนกลางพร้อมจัดส่งสินค้าถึงมือคุณ มีขั้นตอนในการขนส่งสินค้าดังนี้

cart
คลังสินค้าจีนรับสินค้า

เลือกซื้อสินค้าที่เว็บไซต์จีน คลังสินค้าเตรียมขนส่งมายังประเทศไทย

ship
ขนส่งจาก จีน-ไทย

คลังสินค้าขนสินค้าจากจีน ส่งมายังประเทศไทย

hand-truck
คลังสินค้าไทยรับสินค้า

สินค้ามาถึงไทย คลังสินค้าไทยจะรับสินค้าไว้เพื่อตรวจสอบและแจ้งลูกค้า

delivery-truck
ชำระเงินพร้อมจัดส่งสินค้า

เตรียมการส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้า และชำระเงินค่าส่งสินค้า

เว็บไซต์ E-Commerce ชั้นนำจากจีน

สั่งซื้อสินค้าจากจีนแบบจุใจ มีให้เลือกมากมายได้ที่ร้านค้าชั้นนำ

ขั้นตอนการขนส่งรูปแบบต่างๆ

ขั้นตอนการใช้บริการทางรถ
 1. Ninja Cargo ออกรหัสสินค้าให้กับลูกค้า
 2. ลูกค้าบอกทางร้านให้เขียนข้อมูลลงบนกล่องสินค้า      (เขียนภาษาจีนหรืออังกฤษ)
 3. สินค้าถึงโกดังจีน
 4. จัดส่งมาไทยใช้ระยะเวลาประมาณ 7วัน
 5. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ขั้นตอนการใช้บริการทางเรือ
 1. Ninja Cargo ออกรหัสสินค้าให้กับลูกค้า
 2. ลูกค้าบอกทางร้านให้เขียนข้อมูลลงบนกล่องสินค้า  (เขียนภาษาจีนหรืออังกฤษ)
 3. สินค้าถึงโกดังจีน
 4. จัดส่งมาไทยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-14วัน
 5. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ขั้นตอนการใช้งานบริการ
 1. ลูกค้าต้องให้รายละเอียดสินค้ากับทางบริษัท เพื่อความสะดวกในการผ่านศุลกากรหากสินค้าที่แจ้งมาไม่ตรงตามสินค้าจริง แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 2. น้ำหนักสินค้าต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อลัง หากน้ำหนักเกินจะไม่สามารถขึ้นรถตู้ได้
 3. ผู้ส่งสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ไป-กลับ ระหว่างบริษัทกับท่าเรือ

กรณีของหาย

1.ทางบริษัทหยุดขายประกันสินค้าชั่วคราว หากสินค้าสูญหาย จะชดใช้เต็มจำนวนของค่าสินค้า ( เฉพาะสินค้าที่สูญหาย )
2.สินค้าแตกง่าย ลูกค้าต้องแพ็คสินค้าเป็นอย่างดี หากสินค้าแตกทางบริษัทไม่มีการรับผิดชอบใดๆ บริษัทรับผิดชอบสินค้าที่หายเท่านั้น
3.เมื่อสินค้ามาถึงหากลูกค้ายังไม่ไปรับสินค้าภายใน 30วัน ทางบริษัทถือว่าสินค้าตกเป็นทรัพย์สินของบริษัททันที

LOGISTIC AND CARGO ติดต่อเราตอนนี้เพื่อรับใบเสนอราคาสำหรับการจัดส่งสินค้าและการขนส่งสินค้าที่ต้องการ

Scroll to Top